Xiaomi Watch S1 & Xiaomi Watch S1 Active 開箱體驗 | 小米CP值智慧手錶、血氧監測、睡眠監測、棒球運動模式【束褲開箱】

電視劇快訊 82363℃
Xiaomi Watch S1 & Xiaomi Watch S1 Active 開箱體驗 | 小米CP值智慧手錶、血氧監測、睡眠監測、棒球運動模式【束褲開箱】 - 陸劇吧 10:08
標籤: